Unikalny sposób zaprawiania nasion poprzez biostymulację

DAWKA: 150ml/100 kg nasion