Jak chronić rozwijające się wiosną pąki drzew i krzewów owocowych przed skutkami mrozów i przymrozków?

aW ostatnich dniach na terenie całego kraju mieliśmy nocami kilkustopniowy, sięgający nawet 10 C mróz powodujący w wielu rejonach uszkodzenia nie tylko roślin sadowniczych , a także rolniczych, z różną intensywnością i częstotliwością zależnie do regionu. Każdy wiosenny spadek temperatury o kilka stopni poniżej zera może wiązać się ze stratą wielkości i jakości przyszłego plonu dla sadowników. Nic więc dziwnego, że sięgają oni po wszelkie dostępne metody ochrony sadów przed skutkami przymrozków. Spośród różnych metod wykorzystywanych w tym celu bardzo często stosuje się opryski preparatami o działaniu regenerującym i pobudzającym do lepszego rozwoju roślin jak FOLIFOL ORAZ FOLICIST®. Wielu sadowników potwierdza  skuteczność stosowanych w tym celu zabiegów.

Wiosenne przymrozki są przyczyną uszkodzenia lub zniszczenia pąków kwiatowych, kwiatów lub zawiązków owoców drzew i krzewów. W wyniku działania ujemnej temperatury dochodzi do powstania kryształów lodu w przestrzeniach międzykomórkowych i w komórkach roślin. Prowadzi to do uszkodzenia lub struktury wewnątrzkomórkowej tkanek roślinnych. Stopień uszkodzeń zależy przede wszystkim od temperatury i od fazy rozwojowej rośliny. W fazie zielonego pąka jabłoni do poważnego uszkodzenia części generatywnych dochodzi przy temperaturze od -6°C do -8°C, a w fazie różowego pąka przy około -5°C. W okresie  pełni kwitnienia i zawiązywania się zawiązków owocowych niebezpieczne mogą być już temperatury  od -3°C do -4°C.

Preparaty o działaniu biostymulującym  usprawniają procesy życiowe zachodzące w roślinach, przy tym nie wywołując modyfikowania przebiegających naturalnie procesów. Biostymulatory wpływają więc bezpośrednio na metabolizm w roślinach.

Zalecane stosowanie preparatów zawierających aminokwasy i wyciągi roślinne jak FOLIFOL oraz FOLICIST®  chroni przed skutkami przymrozków i przyspiesza naturalne zdolności regeneracyjne roślin. Zastosowane przed przymrozkami stymulują także mechanizm obronny rośliny.

Jak wspomagać rośliny sadownicze przed skutkami mrozów lub przymrozków?

Należy zastosować preparaty FOLIFOL 1,5-2 l/ha z FOLICISTEM ® 1,0 l/ha w mieszaninie w zalecanej dawce, gdy tylko rośliny zaczną funkcjonować po 1-2 dniach od momentu ustąpienia fali niskich temperatur. Po kilku dniach należy sprawdzić stan pąków kwiatowych. Jeżeli są żywe, ale osłabione, należy kontynuować zabiegi poprawiające regenerację tkanek w okresie co 7-10 dni. Jeżeli przymrozki nie zniszczyły wszystkich kwiatów, a jedynie je osłabiły należy zastosować serię 2- 3 zabiegów co 7-10 dni: w okresie od zielonego pąka aż po koniec kwitnienia.

Uwaga Zastosowanie preparatów FOLIFOL z FOLICISTEM ® może pomóc uprawom sadowniczym, gdy uszkodzenia nie są całkowite i dają roślinie szansę na zregenerowanie uszkodzeń. Tylko żywe komórki możemy bowiem pobudzić do szybszej regeneracji.

Wykorzystanie w/w preparatów w opryskach roślin sadowniczych, także truskawek nie sprowadza się wyłącznie do zabiegów interwencyjnych w przypadku wystąpienia przymrozków. Podstawowym zastosowaniem powinno być włączenie tych preparatów do technologii produkcji owoców co kompleksowo podwyższa plon i jakość owoców.

Zabiegi najlepiej rozpocząć po rozpoczęciu wegetacji wiosną, kiedy na roślinach rozwijają się pierwsze liście, dzięki którym rośliny mogą pobrać preparat. Zaleca się wykonanie kilku zabiegów w sezonie – nie częściej niż co 10–14 dni. Zabieg interwencyjny powinno się wykonać co najmniej 1-2 dni przed spodziewanym przymrozkiem, zaś po jego wystąpieniu najwcześniej po 1 dniu (przy założeniu, że w nocy temperatura nie spadnie poniżej 0ºC).

Przy tej technologii oprysków wyższy plon truskawek uzyskamy w wyniku wytworzenia się większej liczby pędów kwiatostanowych i kwiatów na pędzie.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l – 200 l

FOLIFOL

Biostymulator na bazie ekstraktów roślinnych wspomagający wzrost i rozwój roślin
 • PRZYSPIESZA AKTYWACJĘ PROCESÓW FIZJOLOGICZNYCH PO SYTUACJACH STRESOWYCH (NP. NISKIE TEMPERATURY, SUSZA, GRAD)
 • POPRAWIA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
 • STYMULUJE WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN
 • ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ

SKŁADNIKI

Kompleks kilkunastu aminokwasów pochodzenia roślinnego. Ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum.

Sposób działania

W związku z synergią i współdziałaniem między aminokwasami pochodzenia roślinnego (uzyskanymi w wyniku hydrolizy enzymatycznej – procesu który nie zmienia struktury aminokwasów i ich funkcjonalności) a glonami morskimi (bogatymi w promotory wzrostu) FOLIFOL:

 • podwyższa odporność roślin na stres
 • stymuluje prawidłowy wzrost w przypadku niekorzystnych warunków
 • powoduje szybką regenerację uszkodzonych roślin
 • zmniejsza ryzyko zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • wpływa na wzrost i rozwój korzeni
 • zwiększa syntezę chlorofilu i produktywność roślin
 • dzięki metodzie pozyskiwania aminiokwasów (hydroliza enzymatyczna) zachowane zostają aktywne substancje bilogiczne o skutecznym działaniu na rośliny
 • wpływa na efektywne wykorzystanie energii rośliny podczas syntezy białek

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi miedź lub siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 L

Folicist®

Biostymulator wspomagający kwitnienie, zawiązywanie owoców i wpływający na kiełkowanie nasion

 • ZWIĘKSZA ZDOLNOŚĆ KIEŁKOWANIA NASION
 • WSPOMAGA I UJEDNOLICA KWITNIENIE
 • UŁATWIA KIEŁKOWANIE PYŁKU KWIATOWEGO I ZAWIĄZYWANIE OWOCÓW

SKŁADNIKI

Acetylo-trioprolina (ATCA), Glicyna, Betaina, kwas foliowy, ekstrakt z alg morskich (Ascophyllum nodosum), wyciąg z lucerny siewnej (Alfalfa – łac. Medicago sativa)

Sposób działania

Podczas kwitnienia i zawiązywania owoców energia pochodząca z białek, cukrów, kwasów nukleinowych w obecności fitohormonów jest niezbędna do podtrzymania podziału komórek. FOLICIST optymalizuje kwitnienie i zawiązywanie owoców wpływając na wzrost rośliny oraz działając jako czynnik antystresowy. Działanie poszczególnych składników:

 • ATCA: wewnątrz tkanek rośliny podlega przemianie w cysteinę (aminokwas niezbędny do produkcji energii) oraz prolinę (reguluje procesy osmozy oraz chroni przed stresem termicznym i niedoboru wody)
 • kwas foliowy wpływa na syntezę białek i kwasów nukleinowych
 • Glicyna betaina przywraca funkcje metaboliczne rośliny po intensywnym stresie

Powyższe efekty są uzyskiwane poprzez współdziałanie wyciągów z alg morskich oraz innych roślin, które dostarczają aminokwasy, witaminy, betainę i naturalne substancje wzrostowe.