Niedobory mikroelementów w przypadku drzew rosnących w sadach pojawiają się rzadziej niż na innych uprawach. Czy w takim razie należy uważać na niedobory mikroelementów w sadach? Nawożenie mikroelementami z reguły sprzyja poprawie jakości owoców, a w niektórych sytuacjach daje nam także możliwość wpłynięcia na większy plon owoców.

Nawożenie nalistne nawozami wieloskładnikowymi w przypadku widocznych na drzewach objawów niedoborów, a także w okresie suszy lub podtopienia, aby zachować zasadę racjonalnego nawożenia zgodnego z potrzebami roślin, wymaga szczegółowej analizy doboru składu stosowanych nawozów. W tej sytuacji nawożenie przełoży się na spodziewane efekty plonowania, a nawet pozwoli uniknąć skutków negatywnego oddziaływania składników nawozów na uprawiane rośliny.

Jak diagnozować potrzeby nawożenia?

Diagnozując potrzeby nawożenia oraz ustalając dawki należy pamiętać, że wyniki analiz liści mogą ulec silnym modyfikacjom przez

 • wpływ warunków atmosferycznych,
 • wielkość plonu w danym roku, a nawet
 • właściwości samej odmiany.

Nie polegajmy też wyłącznie na wynikach analiz pochodzących z jednego sezonu, gdyż stan gleby i system korzeniowy roślin również ma istotne znaczenie.

Kiedy obawiać się niedoborów mikroelementów w sadach?

Rozważając stosowanie mikroelementów spotykamy się z twierdzeniem, że przy nawożeniu wyłącznie makroskładnikami po pewnym czasie mogą wystąpić niedobory mikroskładników w glebie. Zjawisko takie owszem może mieć miejsce, ale w sytuacji, gdy już wcześniej stwierdzono niskie zawartości mikroelementów w glebie. W naszych glebach z niedoborem mikroelementów spotykamy się w określonych warunkach. Może to mieć miejsce na glebach alkalicznych, w których mikroelementy przechodzą w formy nieprzyswajalne dla roślin. Glebami alkalicznymi mogą być np. rędziny oraz gleby wcześniej nadmiernie wapnowane. Drzewa rosnące na takich glebach mogą mieć na liściach widoczną chlorozę spowodowana głównie brakiem żelaza. Może tu także wystąpić brak manganu lub cynku.

Widoczne na liściach niedobory cynku mogą się pojawić także w okresie chłodnej wiosny, ale już wkrótce objawy te będą ustępować.

W niektórych sadach może także występować potrzeba dostarczenia w nawozach boru. Brak tego pierwiastka może spowodować skorkowacenie owoców, może też sprzyjać częstszemu pękaniu jabłek.

Możliwości szybkiego dostarczenia drzewom mikroelementów wiosną w formie oprysków dolistnych będziemy mieli stosując preparaty Shift i Phosfik®. Szczegóły patrz poniżej.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l

SHIFT

Biostymulator o działaniu antystresowym
 • Wspomaga naturalną odporność roślin
 • Zwiększa skuteczność herbicydów i fungicydów
 • Zapobiega okresom zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • Poprawia krzewienie się zbóż
 • Zwiększa plonowanie i jakość ziarna

SKŁADNIKI

Naturalne wyciągi roślinne bogate w Zeatynę, aminokwasy, azot, fosfor, mikroelementy w formie chelatów EDTA Cu, Mn, ZN i B, bioaktywatory absorbcji.

Sposób działania

SHIFT jest produktem przeznaczonym do stosowania w uprawach ekstensywnych takich jak zboża, soja, itp. Zwiększa skuteczność działania herbicydów i fungicydów, gdyż wzmacnia ich działanie poprzez bioaktywatory wchłaniania nowej generacji polepszające zwilżenie liścia. Następuje zwiększenie powierzchni styku preparatu z liściem (surfaktant). Jednocześnie molekuły organiczne (nośniki) w sposób aktywny ułatwiają przejście przez substancje woskowate kutykuli powierzchniowej (epikutykuli). SHIFT zapobiega zahamowaniom wzrostu roślin spowodowanym stosowaniem pestycydów. Aminokwasy, azot i chelatowane mikroelementy umożliwiają roślinom przezwyciężenie stresu i kontynuowanie dalszego wzrostu. Wzmaga krzewienie zbóż – naturalne ekstrakty roślinne bogate w zeatynę oraz naturalną cytokininę powodują zwiększenie tworzenia się pędów bocznych w trakcie krzewienia oraz ich bezpośrednie zaopatrzenie w substancje odżywcze pochodzące z węzłów krzewienia. Efekt ten jest wywołany przez połączone działanie fosforu, azotu i aminokwasów.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkty mogą służyć do sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi preparatami z wyłączeniem produktów opartych na miedzi, olejach mineralnych i emulsjach. W celu sprawdzenia kompatybilności wskazane jest przeprowadzenie próbnego mieszania.

OPAKOWANIA

20 l – 200 l

PHOSFIK®

Grupa produktów do odżywiania i wzmacniana roślin

 • Wzmacnia odporność rośliny na choroby
 • Wspomaga syntezę fitoaleksyn, naturalnych składników które zwiększają mechanizmy obronne roślin
 • Zapewnia właściwe zaopatrzenie roślin w substancje odżywcze
 • Wpływa na poprawę skuteczności działania fungicydów
 • Wspomaga wzrost i rozwój systemu korzeniowego
 • Poprawia witalność roślin
 • Zapewnia właściwe odkładanie się cukrów, skrobi i kwasów tłuszczowych w organach magazynujących
 • Zawiera najważniejsze mikroelementy w większości chelatowane EDTA

SKŁADNIKI

Makro- i mikroskładniki.

Sposób działania

Grupa produktów PHOSFIK® zawiera fosfor w wysoce dostępnej formie: – uzyskujemy lepsze pobieranie składników pokarmowych i ich transport: składniki pokarmowe będąc dobrze rozpuszczone są łatwo transportowane we floemie, a następnie wraz z innymi składnikami są szybko wchłaniane i kompletnie translokowane wewnątrz tkanek rośliny – zwiększa biosyntezę fitoaleksyn, składników wytwarzanych naturalnie przez roślinę w celu pokonania stresu biotycznego.