Okazuje się, że mimo upowszechnionej wiedzy praktycznej o agrotechnice zbóż, błędy nadal często się zdarzają i to nawet doświadczonym fachowcom. Czy jesteś jednym z nich? Okazuje się, że w warunkach niekorzystnej aury nawet niewielkie niedociągnięcia w agrotechnice mogą prowadzić do poważnego spadku plonowania.

Błędy popełnianie w czasie przygotowania pola do siewu i siewu

Często stosowane technologie polegające na różnego rodzaju uproszczeniach uprawy mogą prowadzić do pogorszenia jakości siewu. Szczególną uwagę należy przykładać do głębokości umieszczania nasion w glebie. Zbyt głęboki siew powoduje opóźnienia wschodów i późniejsze ograniczenie krzewienia. Podobnie może działać także zbyt płytki siew.

Uwaga! W warunkach niedoboru opadów, rośliny z płytkiego siewu mogą w ogóle nie wzejść lub nawet jeśli wzejdą, to mogą wkrótce uschnąć.

Szczególnie negatywnie na plonowanie wpływają błędy uprawowe w przypadku zbóż jarych. Należy tu wymienić głęboką orkę wiosną, co w warunkach powtarzających się niedoborów opadów wiosennych może prowadzić do znacznych strat plonów.

Posiewne wałowanie

Zaskakujące jest, iż niektórzy producenci nie uwzględniają tego zabiegu po siewie, zwłaszcza w warunkach niedoborów opadów, co może mieć znaczący wpływ na plonowanie,. Zaniedbanie tego zabiegu prowadzi wówczas do zmniejszenia równomierności wschodów, oraz ich opóźnienia.
Uwaga!  Jednak wałowanie pola w warunkach zbyt dużej wilgotności gleby może mieć bardzo poważne negatywne działanie powodując zbicie i zaskorupienie wierzchniej warstwy gleby, zwłaszcza na glebach cięższych, jeśli później utrzymuje się długotrwała słoneczna i sucha pogoda.

Zbyt gęste siewy zbóż

Powszechnym błędem jest ciągle stosowanie zbyt gęstych siewów zbóż, gdyż w okresie późniejszym może to prowadzić do wylegania i zwiększonej podatności łanu na choroby. Dodatkowo duże zagęszczenie kłosów uzyskane przez gęsty siew prowadzi do drobnienia ziarna i w efekcie spadków plonu z kłosa. I odwrotnie, rzadziej rozmieszczone kłosy w łanie dają większe i jakościowo lepsze ziarno.

Częstotliwość wymiany materiału siewnego

Częstotliwość wymiany materiału siewnego na kwalifikowany jest w Polsce nadal zbyt mała i dotyczy to większości gospodarstw. Skutkiem takich działań są gorsze efekty produkcyjne, gdyż rośliny z materiału siewnego nieodnowionego słabiej plonują. Nawet, jeśli w danym gospodarstwie częstotliwość wymiany materiału jest odpowiednia, popełniane są często błędy dotyczące niewłaściwego doboru odmiany do warunków gospodarstwa. Dzieje się tak w sytuacji, gdy producent podejmuje decyzję o wyborze odmiany na podstawie przypadkowych informacji. Należy zwracać szczególną uwagę na nowe, jeszcze niesprawdzone w naszym klimacie odmiany zagraniczne.

Stosowanie herbicydów

Jesienna agrotechnika obejmuje stosowanie herbicydów i jeśli to możliwe, to nie należy tego zabiegu przenosić na wiosnę, gdyż jesienią chwasty są jeszcze słabo rozwinięte i stosunkowo łatwo je zwalczyć. Przeniesienie zabiegu na wiosnę może skutkować podniesieniem nakładów na ochronę, szczególnie jeśli mamy od czynienia z chwastami uciążliwymi.

Zwalczanie mszyc

Pominięcie jesiennego zabiegu insektycydami, zwłaszcza gdy, jesień jest długa i ciepła może spowodować że mszyce wystąpią masowo. Jeśli nie zostaną one zwalczone jeszcze jesienią, trudno się będzie z nimi uporać na wiosnę. Nie należy zapominać, że mszyce powodują zarażenie wirusem żółtej karłowatości i jeśli do tego dojdzie, niewiele już można pomóc roślinom.

Błędy w nawożeniu

Nawożenie to czynnik najbardziej plonotwórczy, ale podstawą dobrego nawożenia jest uregulowanie odczynu gleby. Pamiętajmy, że koszt wapnowania nie przeliczamy biorąc pod uwagę jedynie dany sezon, gdyż jego efekt utrzymuje się przez kilka kolejnych lat.Uwaga! Badania pokazują, że przy kwaśnym pH gleby poniżej 5,0, należy się liczyć ze zmniejszeniem plonu o 25-35%
Przykładem najczęściej popełnianego błędu jest jednostronne, niezbilansowane nawożenie azotem. Nie zapominajmy o prawie minimum, które mówi, że czynnikiem najbardziej ograniczającym efektywność plonowania jest czynnik minimum. Przy większości gleb charakteryzujących się niską zasobnością w fosfor i potas zaniedbanie nawożenia tymi składnikami pokarmowymi oraz mikroelementami będzie miało kluczowy wpływ na plonowanie.Forma nawozu azotowego ma mniejsze znaczenie w kształtowaniu plonu i jego jakości, dlatego wybierając nawóz azotowy można bardziej uwzględniać także jego cenę.

Uwaga! Nie dotyczy to stosowania pierwszej wczesnowiosennej dawki na zboża ozime w czasie ruszania wegetacji. Zastosowanie mocznika w tym okresie byłoby błędem, gdyż taki azot uwalnia się w niższych temperaturach bardzo wolno, a potrzeby nawozowe oziminy w tym okresie są bardzo duże.

Obserwowany słabszy jesienny rozwój zbóż ozimych spowodowany nie tylko opóźnionym siewem , ale także przebiegiem pogody, w tym niskich temperatur nocami może negatywnie odbić się na wynikach końcowych, a więc na plonowaniu. Opóźnienia takie mogą sprawić, że zboża ozime nie rozkrzewią się prawidłowo przed zimą, a krzewienie wiosenne w okresie krótkiej wiosny jest z reguły mniej produktywne. Wszystko będzie jeszcze zależeć od warunków panujących w zimie i na wiosnę. Odpowiednie prowadzenie łanu, zabiegi nalistne biostymulatorami przy sprzyjającej pogodzie pozwolą na poprawę rozwoju zbóż ozimych i uniknięcie tym samym znacznej zniżki plonowania w roku następnym.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l

SHIFT

Biostymulator o działaniu antystresowym
 • Wspomaga naturalną odporność roślin
 • Zwiększa skuteczność herbicydów i fungicydów
 • Zapobiega okresom zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • Poprawia krzewienie się zbóż
 • Zwiększa plonowanie i jakość ziarna

SKŁADNIKI

Naturalne wyciągi roślinne bogate w Zeatynę, aminokwasy, azot, fosfor, mikroelementy w formie chelatów EDTA Cu, Mn, ZN i B, bioaktywatory absorbcji.

Sposób działania

SHIFT jest produktem przeznaczonym do stosowania w uprawach ekstensywnych takich jak zboża, soja, itp. Zwiększa skuteczność działania herbicydów i fungicydów, gdyż wzmacnia ich działanie poprzez bioaktywatory wchłaniania nowej generacji polepszające zwilżenie liścia. Następuje zwiększenie powierzchni styku preparatu z liściem (surfaktant). Jednocześnie molekuły organiczne (nośniki) w sposób aktywny ułatwiają przejście przez substancje woskowate kutykuli powierzchniowej (epikutykuli). SHIFT zapobiega zahamowaniom wzrostu roślin spowodowanym stosowaniem pestycydów. Aminokwasy, azot i chelatowane mikroelementy umożliwiają roślinom przezwyciężenie stresu i kontynuowanie dalszego wzrostu. Wzmaga krzewienie zbóż – naturalne ekstrakty roślinne bogate w zeatynę oraz naturalną cytokininę powodują zwiększenie tworzenia się pędów bocznych w trakcie krzewienia oraz ich bezpośrednie zaopatrzenie w substancje odżywcze pochodzące z węzłów krzewienia. Efekt ten jest wywołany przez połączone działanie fosforu, azotu i aminokwasów.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkty mogą służyć do sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi preparatami z wyłączeniem produktów opartych na miedzi, olejach mineralnych i emulsjach. W celu sprawdzenia kompatybilności wskazane jest przeprowadzenie próbnego mieszania.

OPAKOWANIA

20 l – 200 l

PHOSFIK®

Grupa produktów do odżywiania i wzmacniana roślin

 • Wzmacnia odporność rośliny na choroby
 • Wspomaga syntezę fitoaleksyn, naturalnych składników które zwiększają mechanizmy obronne roślin
 • Zapewnia właściwe zaopatrzenie roślin w substancje odżywcze
 • Wpływa na poprawę skuteczności działania fungicydów
 • Wspomaga wzrost i rozwój systemu korzeniowego
 • Poprawia witalność roślin
 • Zapewnia właściwe odkładanie się cukrów, skrobi i kwasów tłuszczowych w organach magazynujących
 • Zawiera najważniejsze mikroelementy w większości chelatowane EDTA

SKŁADNIKI

Makro- i mikroskładniki.

Sposób działania

Grupa produktów PHOSFIK® zawiera fosfor w wysoce dostępnej formie: – uzyskujemy lepsze pobieranie składników pokarmowych i ich transport: składniki pokarmowe będąc dobrze rozpuszczone są łatwo transportowane we floemie, a następnie wraz z innymi składnikami są szybko wchłaniane i kompletnie translokowane wewnątrz tkanek rośliny – zwiększa biosyntezę fitoaleksyn, składników wytwarzanych naturalnie przez roślinę w celu pokonania stresu biotycznego.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt może służyć do sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi preparatami z wyłączeniem preparatów o silnej reakcji alkalicznej, opartych na związkach miedzi i siarki oraz z olejami mineralnymi i emulsjami. W celu sprawdzenia kompatybilności wskazane jest przeprowadzenie próbnego mieszania.

OPAKOWANIA

1 L – 5 L – 20 L

Fylloton

Aktywator wzrostu wegetatywnego oparty na aminokwasach pochodzenia roślinnego i ekstraktach z alg morskich

 • WZMAGA WZROST I ROZWÓJ WEGETATYWNY ROŚLIN
 • POPRAWIA KONDYCJĘ ROŚLIN PO STRESIE ABIOTYCZNYM
 • POZWALA UNIKNĄĆ ZAHAMOWAŃ WE WZROSCIE ROŚLIN ZWIĄZANYM ZE STOSOWANIEM AGROCHEMIKALIÓW

SKŁADNIKI

Zawiera ekstrakt z alg brunatnych (Ascophyllum nodosum) i aminokwasy pochodzenia roślinnego: Alanina, Glicyna, Seryna, Walina, Arginina, Cysteina, Hydroksyprolina, Lizyna, Metionina, Fenyloalanina, Tyrozyna, Prolina, Treonina, i inne.

Sposób działania

W związku z synergią i współdziałaniem między aminokwasami pochodzenia roślinnego (uzyskanymi w wyniku hydrolizy enzymatycznej, procesu który nie zmienia struktury aminokwasów i ich funkcjonalności) a glonami morskimi (bogatymi w promotory wzrostu) FYLLOTON:

 • wzmaga syntezę protein i naturalnych substancji zwiększających siłę wzrostu
 • ze względu na dużą zawartość tryptofanu, który jest prekursorem auksyn, silnie stymuluje wegetatywny wzrost i rozwój roślin
 • wpływa na oszczędzanie energii w procesach metabolicznych zachodzących w roślinie w okresie stresu : w rezultacie. umożliwia roślinom podlegającym okresowym wpływom różnego rodzaju stresów środowiskowych normalnego wzrostu i rozwoju

.