Faza po zbiorach charakteryzuje się nagromadzeniem składników odżywczych w organach zapasowych rośliny (korzeniach, pniach, drewnie) oraz różnicowaniem się pąków kwiatowych. W tej fazie nawożenie jest warunkiem optymalizacji przyswajania składników odżywczych, co wpływa na ich dostępność w okresie spoczynku i ich wykorzystywanie w różnicowaniu pąków kwiatowych, które rozpoczyna się jesienią i postępuje w okresie zimowym. Jesienne nawożenie okazało się mieć pozytywny wpływ na różnicowanie pąków w drzewach owocowych umiarkowanej strefy klimatycznej, ze szczególnym wyróżnieniem jabłoni i czereśni.

Zapasowe składniki odżywcze zmagazynowane po zbiorach są następnie wykorzystywane wiosną, kiedy rusza metabolizm rośliny do budowy nowych organów. Węglowodany są głównym składnikiem substancji zapasowych, a azot decyduje o nowym wzroście, mając kluczowe znaczenie dla siły wzrostu pędów. Jeśli chodzi o zapasy azotu, dominująca jest forma rozpuszczalna zgromadzona w korzeniach, w szczególności arginina w przypadku jabłoni i grusz oraz asparagina. Ujednolicenie oraz regularność kwitnienia jest również uzależniona od jakości substancji zgromadzonych jesienią. Jeśli ilość zgromadzonych substancji odżywczych jest niewystarczająca, będzie to skutkowało nierównomiernym kwitnieniem odznaczającym się dużą zmiennością. Ujednolicenie kwitnienia jest szczególnie ważne w przypadku gatunków wymagających zapylenia krzyżowego, jak na przykład jabłonie.

Nawożenie nalistne wykonane jesienią sprzyja drewnieniu i wspomaga tworzenie fizjologicznych barier ochronnych rośliny, które pomagają jej w radzeniu sobie z trudnymi warunkami środowiskowymi.

 

Cele:

 • Poprawa różnicowania zawiązków kwiatowych
 • Poprawa ujednolicenia fazy kwitnienia po okresie spoczynku
 • Wspomaganie tworzenia fizjologicznych barier ochronnych rośliny

 

NAWOŻENIE: NALISTNE

PRODUKTY STOSOWANIE DAWKA
FOLIFOL

+

PHOSFIK® Cu

lub PHOSFIK®K 3.27.18

Po zbiorach

(przy okrywie liściowej z zachowaną zdolnością fotosyntezy)

1-2 L/ha

+

2-2,5 L/ha

 

FOLIFOL dostarcza aminokwasy oraz składniki bioaktywne i odżywcze pozyskane z alg morskich, które wspomagają efektywne wykorzystanie energii oraz aktywność metaboliczną roślin. Substancje dostarczone przez FOLIFOL wspomagają różnicowanie pąków kwiatowych jesienią oraz pozwalają na ujednolicenie kwitnienia rośliny przy ponownym uruchomieniu metabolizmu po okresie spoczynku. Ponadto zawarty w produkcie FOLIFOL wyciąg z alg morskich  zawiera składniki antystresowe, które ułatwiają roślinie radzenie sobie ze stresem środowiskowym.

PHOSFIK® Cu poprawia zdolności transportowania składników odżywczych oraz wspiera tworzenie ścian komórkowych. Zamiennie można stosować PHOSFIK® 3.27.18 w takiej samej dawce.

[1]. Nikolaos Koutinas, GuenoPepelyankov& Valentin Lichev (2010) Flower Induction and Flower Bud Development in Apple and Sweet Cherry, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 24:1, 1549-1558

[2].Tromp, J. Plant Soil (1983) 71: 401. https://doi.org/10.1007/BF02182682

 

zastosowanie

MIESZANIE

Produkty mogą służyć do sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi preparatami z wyłączeniem produktów opartych na miedzi, olejach mineralnych i emulsjach. W celu sprawdzenia kompatybilności wskazane jest przeprowadzenie próbnego mieszania.

OPAKOWANIA

20 l – 200 l

PHOSFIK®

Grupa produktów do odżywiania i wzmacniana roślin

 • Wzmacnia odporność rośliny na choroby
 • Wspomaga syntezę fitoaleksyn, naturalnych składników które zwiększają mechanizmy obronne roślin
 • Zapewnia właściwe zaopatrzenie roślin w substancje odżywcze
 • Wpływa na poprawę skuteczności działania fungicydów
 • Wspomaga wzrost i rozwój systemu korzeniowego
 • Poprawia witalność roślin
 • Zapewnia właściwe odkładanie się cukrów, skrobi i kwasów tłuszczowych w organach magazynujących
 • Zawiera najważniejsze mikroelementy w większości chelatowane EDTA

SKŁADNIKI

Makro- i mikroskładniki.

Sposób działania

Grupa produktów PHOSFIK® zawiera fosfor w wysoce dostępnej formie: – uzyskujemy lepsze pobieranie składników pokarmowych i ich transport: składniki pokarmowe będąc dobrze rozpuszczone są łatwo transportowane we floemie, a następnie wraz z innymi składnikami są szybko wchłaniane i kompletnie translokowane wewnątrz tkanek rośliny – zwiększa biosyntezę fitoaleksyn, składników wytwarzanych naturalnie przez roślinę w celu pokonania stresu biotycznego.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l – 200 l

FOLIFOL

Biostymulator na bazie ekstraktów roślinnych wspomagający wzrost i rozwój roślin
 • PRZYSPIESZA AKTYWACJĘ PROCESÓW FIZJOLOGICZNYCH PO SYTUACJACH STRESOWYCH (NP. NISKIE TEMPERATURY, SUSZA, GRAD)
 • POPRAWIA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
 • STYMULUJE WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN
 • ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ

SKŁADNIKI

Kompleks kilkunastu aminokwasów pochodzenia roślinnego. Ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum.

Sposób działania

W związku z synergią i współdziałaniem między aminokwasami pochodzenia roślinnego (uzyskanymi w wyniku hydrolizy enzymatycznej – procesu który nie zmienia struktury aminokwasów i ich funkcjonalności) a glonami morskimi (bogatymi w promotory wzrostu) FOLIFOL:

 • podwyższa odporność roślin na stres
 • stymuluje prawidłowy wzrost w przypadku niekorzystnych warunków
 • powoduje szybką regenerację uszkodzonych roślin
 • zmniejsza ryzyko zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • wpływa na wzrost i rozwój korzeni
 • zwiększa syntezę chlorofilu i produktywność roślin
 • dzięki metodzie pozyskiwania aminiokwasów (hydroliza enzymatyczna) zachowane zostają aktywne substancje bilogiczne o skutecznym działaniu na rośliny
 • wpływa na efektywne wykorzystanie energii rośliny podczas syntezy białek