Rośliny po przymrozkach potrzebują pomocy

Przymrozki są źródłem ogromnego stresu dla roślin, co skutkuje spadkiem plonowania i gorszą jakością plonu, a w skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do całkowitej utraty plonu. Rośliny, które przeżywają stres generują bodźce elektryczne, które wpływają na dalszy wzrost i rozwój rośliny. Żywy organizm roślinny posiada specyficzny układ autoregulacyjny, utrzymujący równowagę w przepływie energii. Warunkiem rozwoju roślin jest przewaga procesów syntezy przy dostępie energii świetlnej, nad procesami rozkładu pochłaniającymi energię chemiczną zawartą w materii organicznej. Gdy bilans jest dodatni, ilość substancji organicznej w roślinie się zwiększa, a tym samym wzrasta jej potencjał życiowy. Należy jednak pamiętać, że gdy wiosną rusza proces wegetacji proces wzrostu rośliny jest uzależniony od całej gamy czynników zewnętrznych. Takie czynniki jak woda, temperatura, światło fotosyntetycznie aktywne czy dostępność składników mineralnych mogą mieć na roślinę działanie korzystne, jak również stresujące, a nawet szkodliwe.

Wzrost roślin przebiega w określonych jej granicach temperatury, a jego intensywność zwiększa się wraz z przekroczeniem dla każdej rośliny tzw. wartości minimum. Pod wpływem niskiej temperatury następuje spowolnienie procesów metabolicznych rośliny. Proces zamarzania wody wewnątrz komórek roślinnych wywołuje ich uszkodzenia na skutek krystalizacji wody. Z drugiej strony w wysokiej temperaturze pomimo mechanizmów ochronnych również może nastąpić uszkodzenie roślin.

Odpowiedzią w okresie nasilonych stresów takich jak właśnie przymrozki są biostymulatory – substancje biologicznie czynne zawierające w swoim składzie enzymy białek, aminokwasy i mikroelementy. Maja one na celu dostarczenie dodatkowej energii i wspomaganie procesów przemiany materii na każdym poziomi organizacyjnym rośliny. Źródłem substancji stosowanych do biostymulacji są organizmy morskie, zwłaszcza glony i wodorosty. Zastosowanie takich preparatów może zupełnie ograniczyć stres. Dzięki temu większość składników pokarmowych jest bardzo łatwo transportowana w roślinie, efekt zabiegów jest widoczny już kilkanaście godzin po zastosowaniu. Ich zaletą jest również to, że można je mieszać z nawozami dolistnymi i pestycydami, co poprawia wchłanianie i przemieszczanie się składników pokarmowych w roślinie.

Zastosowanie biostymulatorów stymuluje procesy życiowe rośliny, wmzacnia ich naturalną odporność, poprawia kondycję. Uprawy, na których zastosowano biostumulatory charakteryzują się większym, silniejszym i bogatszym systemem korzeniowym, lepiej odżywioną częścią nadziemną i bardziej regularnym cyklem rozwojowym. Efekt? Rośliny w sposób optymalny wykorzystują swój naturalny potencjał produkcyjny.

Preparaty o działaniu regenerującym i pobudzającym do lepszego rozwoju roślin to FOLIFOL ORAZ FOLICIST®. Usprawniają procesy życiowe zachodzące w roślinach, przy tym nie wywołując modyfikowania przebiegających naturalnie procesów, wpływają więc bezpośrednio na metabolizm w roślinach.

Zalecane stosowanie preparatów zawierających aminokwasy i wyciągi roślinne chroni przed skutkami przymrozków i przyspiesza naturalne zdolności regeneracyjne roślin. Zastosowane przed przewidywanymi streami – oprócz przymrozków mogą to być również susza i podtopienia – stymulują także mechanizm obronny rośliny.

JAK STOSOWAĆ?

Należy zastosować preparaty FOLIFOL 1,5-2 l/ha z FOLICISTEM ® 1,0 l/ha w mieszaninie w zalecanej dawce, gdy tylko rośliny zaczną funkcjonować po 1-2 dniach od momentu ustąpienia fali niskich temperatur. Wykorzystanie opisywanych preparatów w opryskach roślin sadowniczych, także truskawek nie sprowadza się wyłącznie do zabiegów interwencyjnych w przypadku wystąpienia przymrozków. Podstawowym zastosowaniem powinno być włączenie tych preparatów do technologii produkcji owoców, co kompleksowo podwyższa plon i jakość owoców.

Zaleca się wykonanie kilku zabiegów w sezonie – nie częściej niż co 10–14 dni. Zabieg interwencyjny powinno się wykonać co najmniej 1-2 dni przed spodziewanym przymrozkiem, zaś po jego wystąpieniu najwcześniej po 1 dniu (przy założeniu, że w nocy temperatura nie spadnie poniżej 0ºC).

Przy tej technologii oprysków wyższy plon truskawek uzyskamy w wyniku wytworzenia się większej liczby pędów kwiatostanowych i kwiatów na pędzie.

 

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l – 200 l

FOLIFOL

Biostymulator na bazie ekstraktów roślinnych wspomagający wzrost i rozwój roślin
 • PRZYSPIESZA AKTYWACJĘ PROCESÓW FIZJOLOGICZNYCH PO SYTUACJACH STRESOWYCH (NP. NISKIE TEMPERATURY, SUSZA, GRAD)
 • POPRAWIA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
 • STYMULUJE WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN
 • ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ

SKŁADNIKI

Kompleks kilkunastu aminokwasów pochodzenia roślinnego. Ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum.

Sposób działania

W związku z synergią i współdziałaniem między aminokwasami pochodzenia roślinnego (uzyskanymi w wyniku hydrolizy enzymatycznej – procesu który nie zmienia struktury aminokwasów i ich funkcjonalności) a glonami morskimi (bogatymi w promotory wzrostu) FOLIFOL:

 • podwyższa odporność roślin na stres
 • stymuluje prawidłowy wzrost w przypadku niekorzystnych warunków
 • powoduje szybką regenerację uszkodzonych roślin
 • zmniejsza ryzyko zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • wpływa na wzrost i rozwój korzeni
 • zwiększa syntezę chlorofilu i produktywność roślin
 • dzięki metodzie pozyskiwania aminiokwasów (hydroliza enzymatyczna) zachowane zostają aktywne substancje bilogiczne o skutecznym działaniu na rośliny
 • wpływa na efektywne wykorzystanie energii rośliny podczas syntezy białek

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi miedź lub siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 L

Folicist®

Biostymulator wspomagający kwitnienie, zawiązywanie owoców i wpływający na kiełkowanie nasion

 • ZWIĘKSZA ZDOLNOŚĆ KIEŁKOWANIA NASION
 • WSPOMAGA I UJEDNOLICA KWITNIENIE
 • UŁATWIA KIEŁKOWANIE PYŁKU KWIATOWEGO I ZAWIĄZYWANIE OWOCÓW

SKŁADNIKI

Acetylo-trioprolina (ATCA), Glicyna, Betaina, kwas foliowy, ekstrakt z alg morskich (Ascophyllum nodosum), wyciąg z lucerny siewnej (Alfalfa – łac. Medicago sativa)

Sposób działania

Podczas kwitnienia i zawiązywania owoców energia pochodząca z białek, cukrów, kwasów nukleinowych w obecności fitohormonów jest niezbędna do podtrzymania podziału komórek. FOLICIST optymalizuje kwitnienie i zawiązywanie owoców wpływając na wzrost rośliny oraz działając jako czynnik antystresowy. Działanie poszczególnych składników:

 • ATCA: wewnątrz tkanek rośliny podlega przemianie w cysteinę (aminokwas niezbędny do produkcji energii) oraz prolinę (reguluje procesy osmozy oraz chroni przed stresem termicznym i niedoboru wody)
 • kwas foliowy wpływa na syntezę białek i kwasów nukleinowych
 • Glicyna betaina przywraca funkcje metaboliczne rośliny po intensywnym stresie

Powyższe efekty są uzyskiwane poprzez współdziałanie wyciągów z alg morskich oraz innych roślin, które dostarczają aminokwasy, witaminy, betainę i naturalne substancje wzrostowe.