Dlaczego doradcy nie mówią wszystkiego?

Docierający do gospodarstw doradcy z firm handlowych to fachowcy. Dobrze wykształceni, przeszkoleni z praktyki rolniczej, często posiadający niewielkie gospodarstwa. Otrzymują bezcenną, praktyczną wiedzę przekazywaną im w gospodarstwach przez najlepszych rolników lub sadowników. A jednak często jest dla nich niekorzystne informowanie rolnika o wszystkich dostępnych dla niego produktach.

Czy w trakcie wizyt w gospodarstwie doradcy zachowują niewygodne informacje dla siebie? Jak często unikają rozmów o produktach, których sami, bezpośrednio nie sprzedają?

Rolnik pragnąc oszczędzić czas na szukanie dodatkowych informacji w internecie, korzysta z wiedzy dojeżdżających do gospodarstwa doradców. Oto rozmowa rolnika z doradcą w trakcie jego wizyty w gospodarstwie, dotycząca stosowania w uprawach aminokwasów i ich biostymulującego działania na rośliny.

Doradca: – Widziałem na Zachodzie jak farmerzy powszechnie stosują biostymulatory, aby zwiększyć plon. Myślisz, że aminokwasy naprawdę tak działają ?
Rolnik: – Dla mnie to takie tam gadanie, wystarczy posypać więcej azotu w odpowiednim momencie, właściwie go zbilansować i też będzie dobry plon.

Fakty

Współczesne rolnictwo posiada wiele możliwości pozwalających zwiększyć plonowanie upraw. Postęp biologiczny umożliwił wyhodowanie nowych, bardziej wydajnych odmian roślin z większym potencjałem plonotwórczym.
Z drugiej strony rozwinięto skuteczność zabiegów agrotechnicznych w uprawie roślin do granic limitowanych już prawami natury. Ciągle jednak poszukuje się nowych sposobów i środków do produkcji, które pozwalają na złagodzenie negatywnego wpływu pogody na rozwój roślin.

Konsekwencją oddziaływania czynników stresowych na rośliny jest ich powolny wzrost i dalszy rozwój. Ogranicza to wykorzystanie biologicznego potencjału plonowania poszczególnych odmian.
Dążymy więc do uzyskania upraw bardziej odpornych na czynniki stresowe oraz pobudzamy je do efektywnego wykorzystania składników odżywczych, a wszystko to w celu osiągnięcia wyższych plonów.
Taką rolę odgrywają dzisiaj w rolnictwie biostymulatory polepszające wzrost i plonowanie upraw, przez co spotykają się one z coraz większym zainteresowaniem wśród rolników. Co ciekawe biostymulatory wzrostu stosowane były już w dawnych wiekach, gdy do użyźniania pól używano alg morskich, a ich stymulujące działanie odkryto przez przypadek. Dzisiaj ponownie możemy pobudzać rośliny wykorzystując substancje naturalnie występujące w przyrodzie, a stosowanie aminokwasów w odżywianiu roślin to nowa i skuteczna metoda dostarczania roślinom składników pokarmowych.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt może służyć do sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi preparatami; należy unikać mieszania z produktami o silnej charakterystyce kwasowej. W celu sprawdzenia kompatybilności wskazane jest przeprowadzenie próbnego mieszania.

OPAKOWANIA

1 L – 5 L – 20 L

Nov@®

Aktywator rozwoju systemu korzeniowego, oraz wzrostu i rozwoju rośliny

 • WPŁYWA NA LEPSZY WZROST I ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO CO POWODUJE EFEKTYWNIEJSZE POBIERANIE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH PRZEZ ROŚLiNĘ
 • PROMUJE ZRÓWNOWAŻONY WZROST WEGETATYWNY ROŚLIN
 • ZWIĘKSZA WIELKOŚĆ I WYRÓWNANIE OWOCÓW

SKŁADNIKI

Wyciągi roślinne, kwasy organiczne, witaminy, mikroelementy w postaci chelatów.

Sposób działania

NOV@® zawiera wyciągi roślinne bogate w saponiny ( naturalne substancje pomagające min. w przenoszeniu składników pokarmowych w systemach korzeniowych roślin), polisacharydy oraz glicynę i betainę. Wraz z kwasami organicznymi, fitosaponinami oraz betainą i glicyną dają rezultat tzw. ”Faktora Korzeniowego”, który odpowiada za poprawę wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego co bezpośrednio przekłada się na efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych przez roślinę. Zawarte w preparacie składniki przyczyniają się także do poprawiania właściwości gleby i jej struktury. Polisacharydy, witaminy i mikroelementy w formie chelatów przyczyniają się do rozszerzenia rezultatu akcji „Faktora Korzeniowego”, zwiększając wstępny metabolizm i optymalizując równowagę hormonalną w tkankach roślinnych. Efektem stosowania preparatu NOV@® jest min. intensywny rozwój systemu korzeniowego co prowadzi do bardziej optymalnego i zrównoważonego wzrostu wegetatywnego rośliny (uzyskujemy większą powierzchnię liści oraz grubsze łodygi i krótsze międzywęźla). W przypadku gatunków gdzie plonem handlowym są owoce uzyskujemy większe i jednorodne owoce.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l – 200 l

FOLIFOL

Biostymulator na bazie ekstraktów roślinnych wspomagający wzrost i rozwój roślin
 • PRZYSPIESZA AKTYWACJĘ PROCESÓW FIZJOLOGICZNYCH PO SYTUACJACH STRESOWYCH (NP. NISKIE TEMPERATURY, SUSZA, GRAD)
 • POPRAWIA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
 • STYMULUJE WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN
 • ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ

SKŁADNIKI

Kompleks kilkunastu aminokwasów pochodzenia roślinnego. Ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum.

Sposób działania

W związku z synergią i współdziałaniem między aminokwasami pochodzenia roślinnego (uzyskanymi w wyniku hydrolizy enzymatycznej – procesu który nie zmienia struktury aminokwasów i ich funkcjonalności) a glonami morskimi (bogatymi w promotory wzrostu) FOLIFOL:

 • podwyższa odporność roślin na stres
 • stymuluje prawidłowy wzrost w przypadku niekorzystnych warunków
 • powoduje szybką regenerację uszkodzonych roślin
 • zmniejsza ryzyko zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • wpływa na wzrost i rozwój korzeni
 • zwiększa syntezę chlorofilu i produktywność roślin
 • dzięki metodzie pozyskiwania aminiokwasów (hydroliza enzymatyczna) zachowane zostają aktywne substancje bilogiczne o skutecznym działaniu na rośliny
 • wpływa na efektywne wykorzystanie energii rośliny podczas syntezy białek

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l

SHIFT

Biostymulator o działaniu antystresowym
 
 • Wspomaga naturalną odporność roślin
 • Zwiększa skuteczność herbicydów i fungicydów
 • Zapobiega okresom zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • Poprawia krzewienie się zbóż
 • Zwiększa plonowanie i jakość ziarna

SKŁADNIKI

Naturalne wyciągi roślinne bogate w Zeatynę, aminokwasy, azot, fosfor, mikroelementy w formie chelatów EDTA Cu, Mn, ZN i B, bioaktywatory absorbcji.

Sposób działania

SHIFT jest produktem przeznaczonym do stosowania w uprawach ekstensywnych takich jak zboża, soja, itp. Zwiększa skuteczność działania herbicydów i fungicydów, gdyż wzmacnia ich działanie poprzez bioaktywatory wchłaniania nowej generacji polepszające zwilżenie liścia. Następuje zwiększenie powierzchni styku preparatu z liściem (surfaktant). Jednocześnie molekuły organiczne (nośniki) w sposób aktywny ułatwiają przejście przez substancje woskowate kutykuli powierzchniowej (epikutykuli). SHIFT zapobiega zahamowaniom wzrostu roślin spowodowanym stosowaniem pestycydów. Aminokwasy, azot i chelatowane mikroelementy umożliwiają roślinom przezwyciężenie stresu i kontynuowanie dalszego wzrostu. Wzmaga krzewienie zbóż – naturalne ekstrakty roślinne bogate w zeatynę oraz naturalną cytokininę powodują zwiększenie tworzenia się pędów bocznych w trakcie krzewienia oraz ich bezpośrednie zaopatrzenie w substancje odżywcze pochodzące z węzłów krzewienia. Efekt ten jest wywołany przez połączone działanie fosforu, azotu i aminokwasów.